Studentské slevy

Studenti s Atlant-taxi jezdí levněji

Jak ušetřit za taxi

Studenti a učitelé u nás jezdí levněji. S kartami ISIC, ITIC, IYTC a ALIVE ušetříte na jízdném 22 %.

Přehled průkazů, které podporujeme

Průkazy ISIC a ITIC jsou mezinárodně uznávané průkazy prokazující status svého držitele – studenta a učitele. Jsou produktem ISIC Association a jsou vydávány pod záštitou UNESCO. Průkaz ALIVE je vydáván v licenci GTS ALIVE studentům (nemajícím nárok na ISIC), zaměstnancům škol (nemajícím nárok na ITIC) a také jako členský průkaz sportovním asociacím.

ISIC – International Student Identity Card

Mezinárodní identifikační průkaz studenta

  • Na území ČR se držitelem průkazu ISIC může stát student víceletého gymnázia, OU, SOU, SŠ, VOŠ, VŠ na škole akreditované MŠMT ČR.
  • Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena. Průkaz ISIC tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do studia denní formy, stejně tak i studentům primy osmiletých gymnázií.

ITIC – International Teacher Identity Card

Mezinárodní identifikační průkaz učitele

  • Na území ČR se držitelem průkazu ITIC může stát výhradně pedagog provozující učitelskou profesi na škole akreditované MŠMT ČR.

Průkaz ALIVE

Průkaz platný v rámci ČR pro studenty kombinované formy, pro nepedagogické pracovníky, pro členy sportovních a zájmových organizací a asociací. Přední strany karet těchto organizací a asociací mají vždy vizuál dané organizace/asociace. Průkaz ALIVE nemusí obsahovat fotografii!

Share This