Ololoď

Zážitkové plavby Olomoucí

Jakmile se u mola odvážou lana, vypluje Plavby Olomouc po proudu řeky Moravy směrem ke Kožušanskému jezu ven z města. Plavba dlouhá 45 minut nás dovede do původních meandrů řeky Moravy, do hnízdišť ledňáčků, bobrů a tůněk se spoustou ryb.

Vzhledem k realizovaným protipovodňovým opatřením, dočasně není možné plout historickým kamenným korytem řeky Moravy mezi mosty Komenského a Masarykovou třídou.

Čekají vás ale i jiné zážitky a pěkný čas. Všechno teď prozradit nemůžeme, proto Vás raději zveme za námi na palubu. A už teď se na Vás těšíme.

Share This